Corona update 28/11

Beste leden van Borne Blijf Fit,

de nieuwe beperkingen die het kabinet afgelopen vrijdag bekend hebben gemaakt zijn voor het bestuur aanleiding geweest tot een tweetal ingrijpende besluiten.

Ten eerste: met ingang van zondag 28 november 05.00 uur worden alle binnensportactiviteiten vanaf 17.00 uur verboden. In concreto houdt dit in dat de volgende sporturen vervallen:
– de Blijf Fit groepen van maandag- en woensdagavond
– de Top Fit gymgroep van dinsdagavond
– de Top Fit volleybalgroepen van dinsdag- en woensdagavond.

De Blijf Fit groepen en de Top Fit gymgroep kunnen gebruik maken van de sporturen die overdag gegeven worden, voor de volleybalgroepen is dit helaas niet mogelijk.

De Top Fit gymgroepen van maandag- en dinsdagmiddag zullen ingekort moeten worden, omdat iedereen de sportaccommodatie om 17.00 moet hebben verlaten.

Ten tweede: met ingang van hetzelfde tijdstip wordt de toegang tot de horeca beperkt: ondanks een Corona Toegangs Bewijs (QR-code) moet iedereen een zitplaats hebben en een afstand van 1.5 meter aanhouden. Deze regel geldt ook voor ons als wij na afloop van het sportuur koffie drinken. Het bestuur acht dit niet hanteerbaar en heeft daarom helaas moeten besluiten besloten het koffiedrinken na afloop niet meer toe te staan.

Vooralsnog gelden deze maatregelen tot 18 december, maar de ervaring leert dat dit wel eens uit zou kunnen lopen.

Het bestuur betreurt het ten zeerste deze maatregelen aan jullie op te moeten leggen en hopen op jullie begrip en naleving van de voorschriften.

Hits: 10