Zoals ook in een mail naar alle leden gemeld, zal de contributie voor het tweede kwartaal normaal geïnd worden.

Reden hiervoor zijn als volgt:

  • wij hebben een aantal docenten die geen recht hebben op een uitkering toestemming gegeven een declaratie in te dienen alsof zij gewoon gewerkt hebben
  • Wij meten de huur van de zalen vooralsnog gewoon doorbetalen. Er is door de regering een bedrag van 90 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld aan de gemeenten, maar de regeling is nog niet uitgewerkt, zodat de gemeente ons ook nog niet kan vertellen of wij (een deel van) de zaalhuur terug krijgen.

Om die reden heeft het bestuur besloten de contributie voor het tweede kwartaal normaal te incasseren, met de toezegging dat wanneer wij reductie krijgen voor de zaalhuur, wij dat zullen compenseren in het derde kwartaal.

Wij verzoeken de leden dan ook dringend de contributie voor het tweede kwartaal, ondanks het feit dat we niet hebben kunnen sporten, toch niet te storneren. Bij voorbaat onze dank voor deze bereidwilligheid.