Archief van de vereniging

Op deze pagina worden de artikelen gearchiveerd die in het verleden nieuws voor de vereniging zijn geweest.

Door dit op deze manier op te slaan kan er terug gekeken worden in de geschiedenis van de vereniging en zodoende een inzicht krijgen in de geschiedenis.

De artikelen zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op activiteiten die er zijn geweest; mededelingen als roosterwijzigingen worden niet opgenomen.

Naast deze artikelen zullen ook de verslagen van de jaarvergaderingen in dit gedeelte worden gepubliceerd, ook met het doel om als naslagwerk te kunnen dienen.