Onze vereniging

Voor overige informatie: klik op het pijltje hierboven!!

Borne Blijf Fit is opgericht op 23 augustus 2011 als Seniorensport Borne Blijf Fit en is een voortzetting van het GALM-project van de Gemeente Borne.

GALM staat voor Groningen Actief Leven Model, waarbij groepen van mannen en vrouwen allerlei vormen van sport beoefenen. Dit sportmodel is oorspronkelijk door de Universiteit van Groningen ontwikkeld.

Omdat de gemeenteraad van mening was dat de organisatie van sportactiviteiten niet tot de basistaken van de gemeente behoort, is besloten deze activiteiten af te stoten.
Hierop is door een aantal leden van Galm gereageerd en is – in goed overleg en samenwerking met de afdeling sportzaken van de gemeente- besloten een zelfstandige vereniging te stichten.
Deze vereniging omvatte bij het begin ongeveer 130 leden en is in de loop van de tijd gegroeid naar ongeveer 160 leden, met in totaal 10 sportgroepen. De naam van dit onderdeel is inmiddels aangepast in Blijf Fit

In 2013 is van de zijde van de gemeente aangedrongen een andere sportactiviteit bij de vereniging onder te brengen namelijk Keep Fit. Deze activiteit werd gecoördineerd door Welzijn Ouderen Borne. Ook hier was de gemeente van mening dat dit een oneigenlijke taak voor deze stichting was en veeleer thuishoorde bij Seniorensport Borne Blijf Fit. Het belangrijkste kenmerk van Keep Fit is het gegeven dat de deelnemers en deelneemsters redelijkerwijs niet meer in staat zijn om balsporten in wedstrijdverband te doen. Keep Fit omvat ongeveer 30 leden die in 2 sportgroepen in het Kulturhus in Borne sporten.

Tijdens Corona, gingen we naar buiten

Uit de vereniging voortgekomen, door leden en bestuur gepromoot zijn de volgende activiteiten die intussen deel uitmaken van de vereniging:

*   Dynamic tennis, een sport die bijzonder geschikt is voor senioren. Hieronder en op de betreffende pagina wordt hierop uitgebreid ingegaan.

*   Pilates, een trainingsmethode waarbij overbelaste spieren worden ontlast en verwaarloosde spieren worden geactiveerd.

Een volgende tak die in 2014 tot de vereniging is toegetreden betreft het onderdeel Top Fit. Dit onderdeel komt voort uit de sportvereniging DEV, die gedurende de laatste jaren vooral moeilijkheden had om de bestuursfuncties vervuld te krijgen en feitelijk op die gronden het besluit heeft genomen zichzelf op te heffen en aansluiting te gaan zoeken bij een andere Bornse vereniging, dat uit eindelijk Borne Blijf Fit is geworden. Top Fit kent 4 gymnastiekgroepen, namelijk 1 mannengroep en 3 vrouwengroepen en 3 volleybalgroepen,  dit gesplitst in 1 herengroep en 1 gemengde groep.

Als gevolg van al deze ontwikkelingen is de vereniging intussen uitgegroeid naar ongeveer 320 leden . Ondertussen zijn er nieuwe onderdelen aan de vereniging toegevoegd.

Dit zijn:

  • Met ingang van 1 januari 2017 zijn de sporters die overdag badminton spelen onderdeel van Borne Blijf Fit geworden. Zij hebben voor de naam BADMINTON FIT gekozen;
  • Ook per 1 januari 2017 is de groep WALKING FOOTBALL bij onze verenging gekomen. De groep bestaat sinds juli 2016 en traint elke week op maandagmorgen. Bij Walking Football, de naam zegt het eigenlijk al, mag er niet hard worden gelopen. In die zin past deze sport fantastisch bij onze vereniging, waarvan het overgrote del van de leden bestaat uit senioren.

Een vereniging die meetelt en mee wil tellen in Borne!

Weergaven: 590