FAQ

Veel gestelde vragen

Op deze pagina worden vragen behandeld, die voor de leden interessant of wetenswaardig zijn.

Doel hiervan is eenduidigheid te bewerkstelligen, zodat het beleid van de vereniging geen discussies over de inhoud teweeg brengt, waarbij het altijd zo is dat de leden in de ledenvergaderingen beleidsonderwerpen in kunnen brengen of bestaand beleid ter discussie kunnen stellen.

Door op het onderwerp te klikken komt de bewuste pagina naar voren en treft u hopelijk het antwoord op de vraag aan.

Moet ik in de zomervakantie ook contributie betalen?
De jaarlijkse contributie is bepaald aan de hand van begroting voor ieder jaar en daarna uitgesmeerd over 12 maanden. Dus ook in de zomervakantie moet gewoon contributie betaald worden. Vervolgens wordt ieder kwartaal eenzelfde bedrag aan contributie geïncasseerd. Als we de zomervakantie uitsluiten van contributiebetaling wordt de maandcontributie hoger en worden er verschillende bedragen geïncasseerd. Dit is niet handig.

Weergaven: 9

Alles wat u altijd al wilde weten over BorneBlijfFit

Hieronder eeen flyer met alle gegevens van Borne BlijfFit
Welkoms Flyer

Weergaven: 2

Weergaven: 212