Klankbordgroep

In de statuten van de vereniging zijn de samenstelling en de taken van de klankbordgroep als volgt omschreven.

Artikel 16. De klankbordgroep

De algemene vergadering stelt de samenstelling van de klankbordgroep vast.
De klankbordgroep bestaat uit:
a. één lid van elke sportgroep die de vereniging kent; in die gevallen dat door een groep geen afgevaardigde wordt benoemd, geldt de docent of trainer als lid van de klankbordgroep.
b. één  lid als afgevaardigde van de docenten.

Taken van de klankbordgroep

Voor de leden van de sportgroepen:
a) het intermediair zijn tussen de groepen en het bestuur;
b) het informeren van het bestuur omtrent de gang van zaken en de bijzonderheden in de groepen die zij vertegenwoordigen;
c) het ontvangen van informatie van het bestuur over de gang van zaken binnen de vereniging;
d) het informeren van de deelnemers in de groepen omtrent hetgeen tijdens de vergaderingen wordt besproken;
e) het geven van adviezen over het te voeren beleid voor de vereniging, eventuele acties of activiteiten, zulks in de ruimste zin des woord.

Voor de afgevaardigde namens de docenten:
a) het informeren van het bestuur en de leden van de klankbordgroep met betrekking tot eventuele ontwikkelingen;
b) het adviseren van het bestuur over mogelijkheden voor de vereniging, in de zin van acties of promotionele activiteiten;
c) het geven van adviezen over het te voeren beleid voor de vereniging, eventuele acties of activiteiten, mogelijke bedreigingen voor de continuïteit van de vereniging, voorgaande in de ruimste zin des woord.

GroepVertegenwoordiger
Balans: Woensdag 10.00-11.00Monica Williams *
Badminton: Donderdag 09.00-11.00Riet Scholtes
Blijf Fit 1: Maandag 09.15-10.15Dirk Rozendal
Blijf Fit 2: Maandag 19.00-20.00Monica Williams *
Blijf Fit 3: Dinsdag 13.30-14.30Trudy Broekzema
Blijf Fit 4: Dinsdag 14.45-15.45Wilma Knoef
Blijf Fit 5: Woensdag 09.00-10.00Frans Cremer
Blijf Fit 6: Woensdag 10.15-11.15Francisca Stijnenbosch
Blijf Fit 7: Woensdag 19.00-20.00Anne Spikker
Blijf Fit 8: Donderdag 09.30-10.30Vacant
Blijf Fit 9: Donderdag 09.30-10.30Jenny Bosch
Dynamic Tennis: Vrijdag 09.00-10.30Ans Buijvoets
Keep Fit 1: Maandag 9.30-10.15Jan Bongers
Keep Fit 3: Maandag 11.00-11.45Jo Karstens
Pilates 1: Dinsdag 09.00-10.00Monica Williams *
Pilates 2: Dinsdag 10.00-11.00Monica Williams *
Top Fit gym 2: Maandag 16.00-17.00Jentje Dogger *
Top Fit gym 3: Dinsdag 16.00-17.00Henny Mollink
Top Fit gym 4: Dinsdag 19.30-20.30Jentje Dogger *
Top Fit gym 7: Woensdag 9.45-10.45Ina vd Bunt
Top Fit volley: Dinsdag 20.30-22.00Thomas van Rijn

Bij personen met een * is geen vertegenwoordiging vanuit de groep.

Weergaven: 136