Opschorten contributie

Wegens medische redenen kan ik langdurig (meer dan 3 maanden) niet sporten en ik verzoek de vereniging dan ook mijn contributie op te schorten.
Ik ben ermee bekend dat ik:

  • €2,50/maand aan administratiekosten verschuldigd ben
  • met het formulier “Beëindigen opschorten contributie” moet melden dat ik weer ga sporten.
Uw naam
Reden van melding

Even hierbij uw aandacht!
De datum van verzending van het bericht is bepalend voor de dag dat de opschorting van de contributie ingaat.

Hits: 166