Vakantierooster 2023/2024

Hieronder het vakantieschema van de basisscholen in de regio Noord. Dit overzicht dient als een algemene oriëntatie; per sportonderdeel of per sportgroep kan hier een eigen invulling aan worden gegeven die in veel gevallen hierna ook wordt weergegeven.

VakantieData
Herfstvakantie21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie17 februari t/m 25 februari 2024
Meivakantie27 april t/m 5 mei 2024
Zomervakantie20 juli t/m 1 september 2024

Advies aan de scholen van OCW: Hemelvaart valt in 2024 op 9 mei. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 4 mei t/m 12 mei 2024. nadere informatie hierover volgt.

Feestdagen:

Een aantal feestdagen vallen in de schoolvakanties. Dan zijn de sporthallen en gymnastiekzalen voor ons niet beschikbaar en kan er dus niet worden gesport. Deze dagen zijn tweede Paasdag en tweede Pinksterdag.

Daarnaast hemelvaartsdag 9 mei en koningsspelen 26 april en koningsdag 27 april 2024.

Hieronder per onderdeel de vakantiedagen en overig uitgevallen data.

 BORNE BLIJF FIT

  • Borne Blijf Fit sport wel tijdens de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie. Voor het overige geldt het schema boven aan deze pagina.

KEEP FIT

  •  Ook Keep Fit sport wel tijdens de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie. Voor het overige geldt het schema boven aan deze pagina.

DYNAMIC TENNIS

  • Voor Dynamic  Tennis geldt dat de Goede Vrijdag in principe gewoon gesport kan worden door hen die dat willen.
  • Er wordt tijdens alle vakanties gewoon gesport, behalve tijdens de zomervakantie van de scholen.

  TOP FIT

  • De groepen van Top Fit, zowel voor wat betreft de gymnastiek als het volleybal sporten overeenkomstig het schema dat aan het begin van dit artikel is weergegeven.
  • De volleybalgroep van de woensdagavond traint in principe altijd met uitzondering van de zomervakantie van de scholen.

PILATES EN BALANS

  • Deze groepen sporten wel tijdens de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie. Voor het overige geldt het schema boven aan deze pagina.

BADMINTON FIT

  • Deze groep sport in principe altijd met uitzondering van de zomervakantie van de scholen en op de erkende feestdagen die op Donderdag vallen (Hemelvaartsdag en soms een andere dag).

Hits: 256