Beëindigen opschorten contributie

Bij deze meld ik dat ik na een langdurige ziekte weer ga deelnemen aan de sportactiviteiten en dat de opschorting van mijn contributie beëindigd kan worden.

Uw naam (verplicht)

Even hierbij uw aandacht!
De datum van verzending van het bericht is bepalend voor de dag dat de opschorting van de contributie wordt omgezet in de volledige contributie.

Hits: 61