Statuten e.d.

Iedere vereniging moet ze hebben; de formele stukken!

Daarbij geldt vaak dat je hoopt en vertrouwt dat deze stukken hun naam waar maken en zo weinig mogelijk moeten worden gebruikt. Immers: als deze stukken gebruikt moeten gaan worden, betekent dit waarschijnlijk dat er wat aan de hand is en het bestuur handelen moet. Dit laatste wil het bestuur het liefst tot een minimum beperken, reden om het in statuten en huishoudelijk reglement zo goed mogelijk vast te leggen

Bedoelde formele stukken zijn vooralsnog:

Statuten BBF

Huishoudelijk Reglement

Weergaven: 75