Kort verslag Av 2020

Op woensdag 5 augustus is de algemene ledenvergadering van Borne Blijf Fit gehouden. Ondanks de corona-crisis was de opkomst behoorlijk.

Belangrijkste punten:
* De financiƫle verslaglegging is goedgekeurd door de kascommissie
* Het bestuur heeft decharge gekregen voor haar beleid
* Henk Alblas en Rob Wiggers zijn afgetreden
Henk is daarbij benoemd tot erelid
* De volgende bestuursleden zijn benoemd:
Cees Dulfer (1ste voorzitter) en Dirk Rozendal (2de voorzitter)
Jos Muller (1ste penningmeester) en Rein Timpers (2de penningmeester)
Bert Hilverink (bestuurslid zonder functie)
* De contributie wordt per 1 juli met 1.5% verhoogd
* Er wordt 1 maand contributie kwijtgescholden
* De begroting is ondanks alle onzekerheden goedgekeurd.
* Het bestuur heeft toestemming om de statuten te wijzigen

Weergaven: 50