Nieuw bestuur

Tijdens de ledenvergadering van 20 maart 2024 is onze penningmeester Jos Muller afgetreden na zeer lang punctueel de financiën te hebben beheerd.

Zijn plaat is ingenomen door Betsy Paus. Ze heeft geruime tijd bij Jos “stage” gelopen.

Verder werden twee nieuwe bestuursleden benoemd nl.: Theo Ikink en José Steenbruggen. Daarmee is het bestuur op zes leden gekomen. We zoeken nog een voorzitter en 2e penningmeester. Belangstellenden voor een van deze functies, kunnen zich melden via het algemeen contactformulier.

Bezoeken: 15