Jubilarissen

Tijdens de Leden Vergadering op woensdag 20 maart 2024 werden een aantal personen in het zonnetje gezet.

Zij behoren tot een bijzondere groep van de leden . Zij waren nl. vele jaren lid van de Gymnastiekvereniging DEV en sinds de aansluiting van de DEV-groepen bij Borne Blijf Fit nog altijd lid.  Zij behoren tot de leden die langer lid zijn dan 25 jaar. Aan die groep werd tijdens de Leden Vergadering extra aandacht besteed.

Jubilarissen DEV BBF

Weergaven: 43