Met ingang van 2 juni gaan we weer beginnen met de sportlessen. Alleen …..  de sportzalen zijn nog gesloten, dus moeten we voorlopig buiten sporten.

Wij maken gebruik van het Cruijff Court (kunstgras), het handbalveld (asfalt) naast de sporthal, het grasveld naast het Cruijff Court, het grasveld bij het Kulturhus en het grasveld bij de SUTU-wall in het Bornsche Beekpark.

Bij iedere les is een Corona verantwoordelijke aanwezig (de docent) die naast het geven van de les ook toezicht houdt op de naleving van voorschriften.

Algemene regels zijn:

  • Blijf thuis als je grieperig bent of verkouden of koorts hebt. Dit geldt ook als je partner deze verschijnselen heeft
  • Ga thuis naar het toilet en kom in sportkleding want de kleedkamers en toiletten zijn gesloten.
  • Houd ten allen tijde 1,5 meter afstand